Подходящ личен партньор

Едни от най-често задаваните въпроси към номеролога, са свързани с партньора в личния живот:

  • Обича ли ме партньорът ми?
  • Това ли е човекът за сериозна връзка?
  • Това ли е човекът, с когото да сключа брак?
  • Коя е подходящата дата за годежа ни?
  • Коя е подходящата дата за сватбата ни?

На тези и ред други въпроси свързани с личния ви живот, нашият номеролог ще ви отговори след определени изчисления. За целта са необходими както вашето лично име и рождена дата, така и тези на партньора ви. Имената се преобразуват в цифровото им съответствие. След като всички данни са цифрови се правят поредица от изчисления, в девет отделни таблици. Получените числови кодове се анализират и тълкуват. Това е краткото описание на един мощен метод. Той дава важна информация под влиянието на кое число, със съответната вибрация се намирате в личния си живот. Анализира се прогнозата за целия ви живот, за текущата година, за текущия месец, дори за конкретна дата.


За да поръчате номерологичен анализ на хармонията между вас и вашия партньор, можете да ни пишете в контактната форма, която следва или да позвъните на телефон 0879847603.

 

Цена: 12 лв.

След като ни изпратите вашите данни за анализ, ще получите потвърдителен имейл с информация за начина на заплащане.

Вашите Име Презиме Фамилия /бащина/*

Вашата Рождена дата*

Партньорските Име Презиме Фамилия /бащина/*

Партньорска Рождена дата*

Вашият Email*

Вашето съобщение